Directeur ondersteuning

Als directeur ondersteuning sta jij aan het roer van de ondersteunende diensten van Van Neynsel. Je bent een procesdenker die gemakkelijk schakelt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Samen met de teammanagers en medewerkers die je direct aanstuurt, het managementteam (MT) en externe partners bouw je aan de zorg van de toekomst, waarin de focus op welbevinden voor cliënten, bewoners én medewerkers centraal staat.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Dit is Van Neynsel

Van Neynsel is een ouderenzorgorganisatie die alle vormen van wonen, zorg, welzijn en activiteiten biedt, zowel voor cliënten als (wijk)bewoners. Dat doet de organisatie vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch en een locatie in Vught. Bij de zorg wordt steeds meer ingezet op welbevinden, onder meer door efficiënt te werken, te innoveren en de samenwerking met andere (zorg)partijen aan te gaan. Men heeft bij Van Neynsel oog voor elkaar en zet in op een goed leven voor ouderen én voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Welbevinden van de bewoners wordt immers alleen bereikt met tevreden en gelukkige mensen op de werkvloer.

Voor meer informatie over de organisatie: www.vanneynsel.nl.

Besturingsmodel

De besturing van Van Neynsel vindt plaats volgens het raad van toezicht- / raad van bestuurmodel. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige raad van bestuur. De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend voor de organisatie.

Directeur ondersteuning

Als directeur ondersteuning ben je verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten. Die omvatten financiën en bedrijfsvoering (planning en control, financiële administratie, ict, inkoop, vastgoed, cliëntenadministratie, klantenservice) en HR en development (werving en selectie, p&o-advies, Van Neynsel academie, personeels- en salarisadministratie, flex en planning). Veelzijdig? Absoluut. Zeker als je bedenkt dat je naast je werk als directeur ook projecten op je neemt. Van Neynsel maakt de ontwikkeling door naar een procesgerichte organisatie, een proces waarin de directeur ondersteuning een belangrijke schakel is. In het compacte MT werk je nauw samen met de bestuurder en de directeur zorg. Samen spelen jullie in op relevante ontwikkelingen en nemen jullie strategische en tactische beslissingen met organisatie brede impact. Buiten Van Neynsel ben je, wanneer dat gewenst of nodig is, ook zichtbaar.

Je zorgt dat je weet wat er speelt en leeft, zowel binnen als buiten de organisatie. Alleen zo kan Van Neynsel voorop blijven lopen in persoonsgerichte ouderenzorg.

Voor medewerkers ben je niet alleen een directeur die stuurt op resultaten, maar ook een belangrijke inspiratiebron en een lichtend voorbeeld. De boodschap van Van Neynsel naar collega’s is: jij bent uniek, we waarderen je en we steunen en faciliteren je op alle fronten. Voor jou liggen er mooie kansen om die boodschap nog beter voor het voetlicht te brengen. Je creëert een veilige cultuur en draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Van Neynsel als aantrekkelijke zorgwerkgever. Een werkgever met een groot kwaliteitshart, die weet wat er echt leeft onder de medewerkers en die teams in hun kracht zet.

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte directeur ondersteuning vind je onderstaand.

Profiel

Als zeer ervaren manager weet je een goede balans te vinden tussen proces- en mensgericht leiderschap. Communicatie is daarbij essentieel. Je bent duidelijk, gestructureerd, stabiel en voorspelbaar. Daardoor overtuig, activeer en bind je mensen. Actief ga je op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en samenwerking. Je bent ondernemend, proces- en productgericht en begrijpt de wereld van ketenpartnerschap en innovatie. Als “afmaker” ben je in staat een beweging op gang te brengen en de uitkomsten hiervan te vertalen naar structuren en systemen. Je bent een bewezen stevige people- en verandermanager.

En daarnaast ben je:

• charismatisch en heb je natuurlijk gezag
• besluitvaardig
• een verbinder
• een teamspeler
• overtuigd van het belang van partnerschap: jij gaat graag een samenwerking voor de langere termijn aan om medewerkers en cliënten stabiliteit te bieden.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• een academisch denk- en werkniveau
• ervaring als manager of directeur, bij voorkeur in de gezondheidszorg
• een bewezen track-record m.b.t. ondersteunende diensten van een organisatie
• bedrijfskundige kennis en ervaring, HR-ervaring hieronder verstaan
• aantoonbare affiniteit met ICT
• kennis van de organisatie van gezondheidszorg in Nederland, de financiële stromen en de relevante spelers daarbinnen
• ervaring met strategische beleidsontwikkeling en innovatie
• ervaring met procesmanagement
• kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Competenties

Verder ben je:
• analytisch
• efficiënt en effectief
• een stevige persoonlijkheid
• met behoud van je verantwoordelijkheid in staat om te delegeren
• gewend om eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.

Honorering

Salariëring vindt plaats conform cao VVT (FWG 75), afhankelijk van ervaring. Van Neynsel biedt een royaal pakket aan emolumenten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Procedure

Van Neynsel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Wim Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

071 – 581 4410 | wim@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk woendag 23 juni a.s.

De data voor de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Van Neynsel worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Standplaats
Den Bosch