Directeur zorg

In het kort

Ouderenzorg in de breedste zin van het woord: als directeur zorg sta jij aan het roer van de complete zorgunit van Van Neynsel. Met afdelingen op de locaties in ’s-Hertogenbosch en Vught, in het ziekenhuis én een thuiszorgorganisatie. Samen met de managers die je direct aanstuurt, zo’n 500 fte aan zorgmedewerkers, het managementteam (MT) en externe partners bouw je aan de zorg van de toekomst, waarin de focus op welbevinden voor cliënten, bewoners én medewerkers centraal staat.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Dit is Van Neynsel

Van Neynsel is een ouderenzorgorganisatie die alle vormen van wonen, zorg, welzijn en activiteiten biedt, zowel voor cliënten als (wijk)bewoners. Dat doet de organisatie vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch en een locatie in Vught. Bij de zorg wordt steeds meer ingezet op welbevinden, onder meer door efficiënt te werken, te innoveren en de samenwerking met andere (zorg)partijen aan te gaan. Men heeft bij Van Neynsel oog voor elkaar en zet in op een goed leven voor ouderen én voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Welbevinden van de bewoners wordt immers alleen bereikt met tevreden en gelukkige mensen op de werkvloer.

Voor meer informatie over de organisatie: www.vanneynsel.nl.

Besturingsmodel

De besturing van Van Neynsel vindt plaats volgens het raad van toezicht- / raad van bestuurmodel. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige raad van bestuur. De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend voor de organisatie.

Directeur zorg

Als directeur zorg ben je verantwoordelijk voor alle zorglocaties/-eenheden. Je stuurt de managers direct aan. Veelzijdig? Absoluut. Zeker als je bedenkt dat je naast je werk als directeur ook projecten op je neemt. Bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van Zuiderschans, een splinternieuw concept voor sociale huur met zorg dichtbij. Maar ook: de intensivering van de samenwerking tussen zorg, welzijn en gastvrijheid bij Van Neynsel, een proces dat inmiddels gaande is. En de ontwikkeling naar een procesgerichte organisatie.

Bij al deze initiatieven draag jij de sociale en mensgerichte benadering uit, waarvan zorg één onderdeel is. In het compacte MT werk je nauw samen met de bestuurder en de directeur ondersteuning. Samen spelen jullie in op relevante ontwikkelingen en nemen jullie strategische en tactische beslissingen met organisatie brede impact. Buiten Van Neynsel ben je ook duidelijk zichtbaar. Je hebt contact met een groot aantal netwerkpartners en met zorgverzekeraars.

Je zorgt dat je weet wat er speelt en leeft, zowel binnen als buiten de organisatie. Alleen zo kan Van Neynsel voorop blijven lopen in persoonsgerichte ouderenzorg.
Voor medewerkers ben je niet alleen een directeur die stuurt op resultaten, maar ook een belangrijke inspiratiebron en een lichtend voorbeeld. De boodschap van Van Neynsel naar collega’s is: jij bent uniek, we waarderen je en we steunen en faciliteren je op alle fronten. Voor jou liggen er mooie kansen om die boodschap nog beter voor het voetlicht te brengen. Je creëert een veilige cultuur en draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Van Neynsel als aantrekkelijke zorgwerkgever. Een werkgever met een groot kwaliteitshart, die weet wat er echt leeft onder de medewerkers en die teams in hun kracht zet.

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte directeur zorg vind je onderstaand.

Profiel

Als zeer ervaren manager weet je de juiste combinatie te vinden van resultaat- en mensgericht leiderschap. Communicatie is daarbij essentieel. Je kunt goed luisteren en gebruikt begrijpelijke taal en argumentatie. Daardoor overtuig, activeer en bind je mensen. Actief ga je op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en (externe) samenwerking. Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. En daarnaast ben je:

• charismatisch en heb je natuurlijk gezag
• besluitvaardig
• een verbinder
• een teamspeler
• overtuigd van het belang van partnerschap: jij gaat graag een samenwerking voor de langere termijn aan om medewerkers en cliënten stabiliteit te bieden.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• een academisch denk- en werkniveau
• ervaring als manager of directeur in de gezondheidszorg
• kennis van de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland en de relevante spelers daarbinnen
• kennis van de werking van relevante wet- en regelgeving in de zorg
• bedrijfskundige kennis en ervaring
• ervaring met strategische beleidsontwikkeling en innovatie
• kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Competenties

Verder ben je:

• een bruggenbouwer die een organisatie in beweging houdt
• in staat om een cultuur van samenwerking en daarmee draagvlak te creëren
• sturend waar het gaat om het voldoen aan kaders
• met behoud van je verantwoordelijkheid in staat om te delegeren
• gewend om eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.

Honorering

Salariëring vindt plaats conform cao VVT (FWG 75), afhankelijk van ervaring. Van Neynsel biedt een royaal pakket aan emolumenten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Van Neynsel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Wim Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

071 – 581 4410 | wim@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk woensdag 23 juni a.s.

De data voor de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Van Neynsel worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Standplaats
Den Bosch