Wijkmanager De Taling

Een baan als wijk-/locatiemanager bij Van Neynsel is afwisseling, uitdaging en dynamiek ten top. Waarom? Omdat je verantwoordelijk bent voor het volledige reilen en zeilen van een van onze woonzorgcentra, in jouw geval De Taling in ’s-Hertogenbosch. De financiën, jaarplannen, HR-processen, het verzuimbeleid, organisatieontwikkelingen, de implementatie van nieuwe werkprocessen en de aansturing van de zorgteams: jij pakt alles op wat bij het runnen van de locatie komt kijken.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Dit is Van Neynsel
Van Neynsel is een ouderenzorgorganisatie die alle vormen van wonen, zorg, welzijn en activiteiten biedt, zowel voor cliënten als (wijk)bewoners. Dat doet de organisatie vanuit vijf locaties in ’s-Hertogenbosch en een locatie in Vught. Bij de zorg wordt steeds meer ingezet op welbevinden, onder meer door efficiënt te werken, te innoveren en de samenwerking met andere (zorg)partijen aan te gaan. Men heeft bij Van Neynsel oog voor elkaar en zet in op een goed leven voor ouderen én voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Welbevinden van de bewoners wordt immers alleen bereikt met tevreden en gelukkige mensen op de werkvloer.

Voor meer informatie over de organisatie: www.vanneynsel.nl

Besturingsmodel
De besturing van Van Neynsel vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend voor de organisatie.

Wijkmanager
Verbinding is het toverwoord in deze functie. Of het nu gaat om de ruim tachtig zorgprofessionals van De Taling, de bewoners en hun naasten, je collega’s uit het managersoverleg of omwonenden: jij onderhoudt het contact, stimuleert samenwerking en bent zichtbaar en toegankelijk. Vooral nu is dat heel belangrijk. Want heel eerlijk: je komt niet in een gespreid bedje terecht. Jouw locatie is geraakt door de coronacrisis en veel personeelswisselingen. Aan jou de taak om opnieuw rust, stabiliteit en structuur te bieden, en de bedrijfsvoering vlot te trekken. Een renovatie van De Taling is op komst.

Je houdt de processen tegen het licht. Heeft iedereen de rol die bij hem of haar past? En waar kunnen we de bedrijfsvoering optimaliseren? Zie je verbeterpunten, dan implementeer en borg je deze. Natuurlijk doe je dit in nauwe samenwerking met je medewerkers, de twee teamcoaches en de kwaliteitsverpleegkundige.
Daarnaast speel je, samen met de andere locatiemanagers en de directie, een belangrijke rol in de ontwikkeling van Van Neynsel als organisatie. Zo neem je deel aan projecten op tactisch en strategisch niveau. Denk aan werken met hybride teams, sociale benadering, ontwikkeling doelgroepen, en de samenwerking rondom ouderenzorg in de regio. Voor een goede uitvoering van deze functie heb je op afstand de beschikking over een HR-adviseur, een roosteraar en een controller.
Jij zocht een baan vol afwisseling en uitdaging? Dan heb je die nu gevonden.
Het profiel, de functie-eisen en de competenties van de gezochte locatiemanager vind je onderstaand.

Profiel
Je bent een verbinder en inspirator die tussen de mensen staat, maar ook de leiding durft te nemen en niet bang is om beslissingen te nemen. Je weet medewerkers mee te nemen op nieuwe paden die bewandeld worden. Maar ze ook de regie te geven, waardoor je je mensen laat groeien in eigenaarschap. Ondernemen zit in je bloed en je bent een kei in het vertalen van doelen in tijd, middelen en processen, en het bewaken van de realisatie hiervan. Je kunt je goed inleven in de belangen van anderen en bent gericht op het (laten) behalen van resultaten. Daarnaast communiceer je makkelijk op allerlei niveaus en met verschillende doelgroepen. Je bent een stevige persoonlijkheid die zich niet gemakkelijk uit het veld laat slaan.

Verder heb je:
• minimaal een afgeronde HBO-opleiding
• een afgeronde aanvullende managementopleiding
• ervaring als integraal verantwoordelijk manager, bij voorkeur in de gezondheidszorg
• ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen
• beschikt over bedrijfskundige kennis en ervaring.
En voor jou geldt:
• je bent in staat om de verantwoordelijkheid voor het primair proces laag in de organisatie te leggen
• je hebt het vermogen bruggen te bouwen en de locatie in beweging te krijgen
• je stuurt op het voldoen aan kaders
• je bent met behoud van je eindverantwoordelijkheid, in staat om te delegeren
• je weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.

Honorering
Salariëring vindt plaats conform cao VVT (FWG 65), afhankelijk van ervaring. Van Neynsel biedt een royaal pakket aan emolumenten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Standplaats
‘s-Hertogenbosch

Procedure
Van Neynsel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten.
Je kunt hem telefonisch en via email bereiken: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website van Corsten & Corsten kenbaar maken.
Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op dinsdag 24 mei. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 30 mei.
De data voor de selectiegesprekken bij Van Neynsel worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.