Gastheer/ gastvrouw

Sta je stevig in je schoenen?
Heb je tijd over? in onderling overleg kun je je tijd indelen. (tussen 10.00 u en 14. 00 u en 14.00 u en 20. 00 u)
We zoeken vrijwilligers die bewoners in kleine groe